Oferta

1. POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

 • Opracowywanie map do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej.

2. GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY (od wytyczenia do pomiaru powykonawczego)

 • Wytyczenia oraz pomiary powykonawcze budynków jednorodzinnych jak i obiektów wielko powierzchniowych ,
 • Wytyczenia i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (gazu,wodociągu,kanalizacji,linii ,energetycznych i telekomunikacyjnych, ciepłociągów),
 • Obsługa budownictwa drogowego (tyczenie tras),
 • Pomiary mas ziemnych,
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń,
 • Pomiary kontrolne.

3. PODZIAŁY 

 • Podział nieruchomości,
 • Scalenia działek,
 • Wznowienia punktów granicznych.

4. POMIARY TECHNIKĄ GPS

 • Pomiary RTK,
 • Zakładanie osnowy II i III klasy,
 • Opracowywanie pomiarów RTK
 • Pomiary w rolnictwie.